POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO!
Spoštovani, zaradi nedavnih poskusov zlorab bodite pred vstopom v spletno banko pozorni na pravilni spletni naslov https://bankanet.nkbm.si/prijava/poslovni. Več informacij najdete na spletni strani banke.
Hvala za razumevanje!
Bank@Net

Prijava

20.06.2017

Moteno delovanje aplikacije Poslovni Bank@Net

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke! 

Obveščamo vas, da je prišlo do tehničnih težav v zalednih sistemih Nove KBM. Zaradi tehničnih težav bo moteno delovanje aplikacije Poslovni Bank@Net. 

Tehnične težave so v odpravljanju. 

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se obrnite na svojega skrbnika računa ali pa pokličite skrbnike spletne banke na telefonsko številko 02 229 27 60.  

Hvala za razumevanje. 

 

Vaša Nova KBM

02.06.2017

Sprememba cenika storitev za pravne osebe in cenika storitev za zasebnike in podjetnike

Spoštovani,

s 1. junijem 2017 se spreminja cenik storitev za zasebnike in podjetnike in sicer v naslednjih poglavjih:

 • Odpiranje transakcijskega računa
 • Vodenje transakcijskega računa
 • Mirovanje transakcijskega računa
 • Spremembe matičnih podatkov, ki jih pošiljamo v register transakcijskih računov (RTRR) in / ali ažuriranje pooblastil
 • Izpiski po transakcijskem računu
 • Dvig gotovine na bančnem ali poštnem okencu
 • Letna članarina
 • Predčasna zamenjava kartice
 • Ukinitev kartice
 • Nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev
 • Opomini po transakcijskem računu
 • Pošiljanje opominov

Več informacij o spremembi cenika storitev za zasebnike in podjetnike najdete pri naših svetovalcih v vaši najbližji poslovalnici ali na naši spletni strani.

Za dodatne informacije smo vam na voljo tudi na info@nkbm.si ali brezplačni telefonski številki 080 17 50.

Vaša Nova KBM


26.05.2017

Moteno delovanje spletne banke Poslovni Bank@Net

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo od sobote, 27. 5. 2017, od 11. ure do nedelje, 28. 5. 2017, do 10.00 ure zaradi nadgradenj moteno delovanje spletne banke Poslovni Bank@Net.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


Hvala za razumevanje.


Vaša Nova KBM

26.04.2017

Moteno delovanje spletne banke Poslovni Bank@Net

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo od nedelje, 30. 4. 2017, od 22. ure do ponedeljka, 1. 5. 2017, do polnoči zaradi nadgradenj moteno delovanje spletne banke Poslovni Bank@Net.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


Hvala za razumevanje.


Vaša Nova KBM

18.04.2017

ODPRAVILI SMO TEŽAVE PRI OBDELAVI DIREKTNIH OBREMENITEV

Stranke, pri katerih računih je danes prišlo do tehničnih težav, obveščamo, da so te težave odpravljene in lahko poslujete kot običajno. V čimkrajšem možnem času bomo v banki izvedli tudi direktne bremenitve, ki so zaradi nastalih okoliščin zastale, zato vam v zvezi s tem ni treba storiti ničesar. Za nastale nevšečnosti se vam opravičujemo. Za dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na svoje skrbnike.

Vaša Nova KBM

18.04.2017

TEŽAVE PRI OBDELAVI DIREKTNIH TRAJNIKOV, VAŠA SREDSTVA SO VARNA

Pri obdelavi SEPA direktnih bremenitev oz. trajnikov, ki se izvajajo na današnji dan, je prišlo do tehničnih težav, zaradi česar se nekaterim strankam ne prikazuje dejansko stanje na transakcijskem računu. Težave banka že odpravlja in jih bo rešila v najkrajšem možnem času. Sredstva strank ostajajo varna, za morebitne nevšečnosti se strankam opravičujemo.


O rešitvah banka stranke obvešča preko nabiralnika spletne banke (Bank@Net in Poslovni Bank@Net) ter preko spletne strani www.nkbm.si. Za dodatne informacije se lahko stranke obrnejo na svoje skrbnike oziroma bančnike v poslovalnicah ali pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 17 70 ali info@nkbm.si.


Vaša Nova KBM

04.04.2017

Izvajanje plačilnega prometa med velikonočnimi prazniki

Spoštovani,


obveščamo vas, da v petek, 14. aprila 2017 (Veliki petek), evropski plačilni sistem ne bo posloval ter banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo

izvajale domačega in čezmejnega plačilnega prometa v evrih.

V Novi KBM bomo v petek, 14. aprila 2017, opravljali le plačila v okviru banke.

Vsa ne nujna plačila prejeta v četrtek 13. aprila 2017 oziroma vsa SEPA plačila prejeta istega dne po 15. uri bodo tako izvršena šele v torek 18.4.2017.

Trajne naloge na račune v Novi KBM in pakete množičnih plačil SEPA, ki bodo vključevali izključno nakazila na račune v Novi KBM, bomo izvršili v petek, 14. aprila 2017.

Trajne naloge na račune pri drugih bankah in vse direktne obremenitve SEPA z valuto plačila 14. aprila 2017 bomo izvršili v torek, 18. aprila 2017.

Ker je dela prost dan v večini držav Evropske unije in v Sloveniji tudi ponedeljek, 17. aprila 2017 (velikonočni ponedeljek), je za slovenske banke, hranilnice in

za komitente prvi naslednji delovni dan, ko banke izvajamo plačilni promet v polnem obsegu, torek, 18. aprila 2017.

Na velikonočni ponedeljek, 17. aprila 2017, skrbniki spletnega bančništva, TeleBanke in splošne informacije na brezplačnih telefonskih številkah 080 17 50 oz. 080 17 70 ter Skype ne bodo dosegljivi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


Hvala za razumevanje.


Vaša Nova KBM

04.04.2017

Execution of payment transactions during the Easter holidays

Dear Customers of Nova KBM,


On Friday, 14 April 2017 (Good Friday) the Eurosystem’s payment system TARGET2 will not be operating and the banks and savings banks in the European Union

will not be executing domestic and cross-border payments in euros.

On Friday, 14 April 2017, Nova KBM will be only executing payment transactions between accounts held with Nova KBM.

All non urgent payments received on 13 April 2017 and all SEPA payments received on the same day after 3 p.m. will be executed on Tuesday 18 April 2017.

Standing orders to accounts with Nova KBM and SEPA mass payments containing only payments to accounts maintained with Nova KBM, will be executed on Friday, 14 April 2017. 

Standing orders to accounts with other banks and all SEPA direct debits value date 14 April 2017 will be executed on Tuesday, 18 April 2017.

As Monday, 17 April 2017 (Easter Monday) is a non-working day in the majority of European Union member states as well as in Slovenia, for Slovenian banks and savings banks

and for their customers 18 April 2017  is the next working day when the payment transactions will be executed in full.

On Easter Monday, 17 April 2017, the administrators of online banking and TeleBank, and free information on 080 17 50 or 080 17 70 and Skype will not be available. 

For any additional information, please contact Nova KBM by e-mail to bankanet@nkbm.si, Skype NovaKBM.Bankanet or by phone on 02 229 27 60.


We thank you for your understanding.


Nova KBM

31.03.2017

Moteno delovanje spletne banke Poslovni Bank@Net

Spoštovani uporabniki poslovne spletne banke,


obveščamo vas, da zaradi nujnih del na zalednih informacijskih sistemih delo s spletno banko Poslovni Bank@Net ne bo mogoče:

-          v petek, 31. marca, od 23. ure in v soboto, 1. aprila, do 10. ure ter

-          v soboto, 1. aprila, od 14. ure in v nedeljo, 2. aprila do 2. ure.

Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti in prosimo za razumevanje.

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu bankanet@nkbm.si, po Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


S prijaznimi pozdravi,


vaša Nova KBM

31.03.2017

Sprememba delovnega časa skrbnikov spletne banke

Spoštovani,

sporočamo vam, da se 3. aprila 2017 spreminja delovni čas skrbnikov spletne banke. Ti vam bodo odslej na voljo vsak delovnik od 7. do 20. ure, in sicer na e-naslovu bankanet@nkbm.si, po Skypu NovaKBM.Bankanet in po telefonu 02 229 27 60.


S prijaznimi pozdravi,


vaša Nova KBM

03.01.2017

SPREMEMBA CENIKA STORITEV ZA ZASEBNIKE IN PODJETNIKE


Obveščamo vas, da bomo s 1. januarjem 2017 spremenili in dopolnili cenik storitev za zasebnike in podjetnike v naslednjih poglavjih:

 • izdaja raznih potrdil o stanju transakcijskega računa v banki
 • elektronski nalog (BN in B2B) in telefonska banka
 • SEPA direktne obremenitve
 • papirni nalog
 • odlivi - ostala čezmejna plačila in druga plačila
 • prilivi - ostala čezmejna plačila in druga plačila
 • pisno potrdilo o izvršitvi nakazila
 • poslovanje s plačilno kartico Poslovna debetna Visa - izdaja kartice in redna (avtomatska) obnova kartice
 • poslovanje s poslovno kartico (Activa) Mastercard in (Activa) Visa - letna članarina
 • poslovanje s poslovno kartico Mastercard in Visa - sprememba datuma poravnave obveznosti
 • nadomestilo za vodenje prosto razpoložljivih sredstev
 • gotovinski dvig s plačilno kartico
 • izdelava poročil in potrdil na zahtevo komitenta


S 1. marcem 2017 se dodatno še spremeni cenik storitev za zasebnike in podjetnike v naslednjih poglavjih:

 • polog iztržka
 • polog na bančnem ali poštnem okencu


Več informacij najdete na naši spletni strani www.nkbm.si/cenik-storitev ali pri vašem skrbniku.

Vaša Nova KBM

23.12.2016

Izvajanje plačilnega prometa v prazničnih dneh


Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo vsa plačila z valuto 2.1.2017, opravljena prek spletne banke, obdelana naslednji delovni dan, torej 3.1.2017, v skladu z urniki plačilnega prometa, ki veljajo ob običajnih delovnih dneh.

Za dodatne informacije so vam na voljo skrbniki spletne banke na telefonski številki 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM

07.12.2016

Ukinitev BIC kode Banke Celje

Spoštovani,

obveščamo vas, da se 15. decembra 2016 ukinja BIC koda Banke Celje. Podatki s to BIC kodo bodo od tega datuma naprej v plačilnih sistemih zavrnjeni. Ukinitev BIC kode bo izvedena v vseh plačilnih sistemih (plačilni nalogi, SEPA direktne obremenitve, e-računi).

Nova BIC koda, se uporablja v plačilnem prometu doma in s tujino ter dokumentarnem poslovanju, je ABANSI2XXXX. Vljudno vas prosimo, da kodo po potrebi ažurirate na vaših plačilnih instrukcijah za poslovne partnerje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu bankanet@nkbm.si, Skypu NovaKBM.Bankanet in telefonski številki 02 229 27 60.

S prijaznimi pozdravi,

Vaša Nova KBM

02.12.2016

Sprememba Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti in cenika nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo 1. decembrom 2016 spremenili Splošne pogoje poslovanja s finančnimi instrumenti in cenik nadomestil in provizij pri poslovanju s finančnimi instrumenti. Več informacij najdete tukaj.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: bankanet@nkbm.si, Skypu: NovaKBM.Bankanet in po telefonu: 02 229 27 60.

Vaša Nova KBM

01.12.2016

Vzdrževalna dela na Poslovnem Bank@Netu

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del moteno delovanje Poslovnega Bank@Neta predvidoma v času od sobote 3.12.2016 od 12:30 ure do nedelje, 4.12.2016 do 17:00 ure.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-pošti: bankanet@nkbm.si, Skypu: NovaKBM.Bankanet in telefonski številki 02 229 27 60.

Hvala za razumevanje.

Vaša Nova KBM

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo na
(02) 229 2760
, bankanet@nkbm.si, skype: NovaKBM.Bankanet
vsak delovnik od 7:00 do 20:00.

Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo na naši spletni strani. Podrobne informacije.